kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61

Adwokat Porady prawne Łódź

Porady prawne Łódź

Porady prawne to podstawowa usługa, którą możecie Państwo uzyskać w mojej Kancelarii Adwokackiej.

Zetknięcie z wymiarem sprawiedliwości to dla większości osób niezwiązanych z prawem stres wynikający z braku znajomości tematyki, stąd potrzeba doraźnej pomocy, którą z przyjemnością Państwu oferuję. Zapewniam porady prawne zarówno dla klientów indywidulanych, jak i dla firm oraz instytucji.

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo porad prawnych, służę wszechstronną pomocą. W razie potrzeby z przyjemnością podejmę się również reprezentowania Państwa w sądzie.

Świadcząc porady prawne podejmuję wszelkie możliwe starania, by zapewnić Państwu:

Niezwłoczne zapoznanie się z Państwa problemem,
Naświetlenie zagadnienia od strony prawnej,
Omówienie możliwych scenariuszy i pomoc przy wyborze optymalnego rozwiązania,
Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji procesowej oraz pism sądowych,
Reprezentację w sądzie na każdym etapie postępowania.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej?

kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61 lokal 12U

Zobacz co zyskasz podejmując ze mną współpracę

01
Rzetelność i wnikliwą analizę
Rzetelność i wnikliwą analizę

W swojej pracy opieram się na najlepszym możliwym przygotowaniu. Dbając o Państwa interesy, dokonuję rzetelnej analizy sprawy i proponuję najlepsze dla Państwa rozwiązania.

02
Profesjonalne podejście
Profesjonalne podejście

Oferując swoją wiedzę, gwarantuję również terminowe wywiązywanie się z podjętych zobowiązań. Jestem punktualny i słowny.

03
Dobrą komunikację
Dobrą komunikację

Choć prawo nie jest dziedziną łatwą, a paragrafy ustaw i kodeksów bywają często zawiłe, staram się przybliżać swoim klientom omawiane zagadnienia w przystępny sposób. Dzięki temu możecie Państwo podejmować lepsze decyzje w istotnych dla Państwa interesów sprawach.

04
Dostępność
Dostępność

Pracując dla moich klientów, staram się być przy nich zawsze, gdy tego potrzebują. Możecie Państwo liczyć na moje zaangażowanie i możliwość spotkania lub rozmowy w dogodnym dla Państwa terminie.

Porady prawne – FAQ

Czy świadczycie bezpłatne porady prawne?

Nie świadczymy takich usług. Warto jednak pamiętać, iż nawet znalezienie prawnika świadczącego takie usługi zgodnie z ustawą, nie gwarantuje uzyskania porady. Zgodnie z art. 4 tej ustawy nieodpłatnej porady prawnej można udzielić wyłącznie osobie (w tym indywidualnemu przedsiębiorcy, który w ciągu ostatniego roku nie zatrudniał innych osób), który nie jest w stanie ponieść kosztów porady i złoży stosowne oświadczenie na piśmie. W pozostałych przypadkach porady prawne są odpłatne.

Kiedy warto skorzystać z porady prawnej?

Porada prawna ma na celu wskazanie udzielenie szczegółowej informacji w zakresie sytuacji, w jakiej znajduje się klient oraz określenia zalecanego postępowania. W razie potrzeby może również obejmować sporządzenie pisma procesowego. Porady prawne są szczególnie przydatne dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą albo mają styczność z konkretnymi wydarzeniami, które wywołują skutki prawne (np. powołanie do spadku, wypadek, zwolnienie z pracy). Zakres porady w każdym przypadku będzie inny, ponieważ trzeba dostosować ją do potrzeb danej osoby.

Co należy przygotować na spotkanie?

Przed udaniem się po poradę prawną należy przygotować całą dokumentację jaka ma związek ze zdarzeniem. W razie wątpliwości lepiej, jeśli przyniesiesz więcej dokumentów niż mniej, prawnik będzie w stanie ustalić istotne dla siebie informacje. Wstępne informacje na temat tego, co warto przynieść na spotkanie możesz uzyskać kontaktując się z kancelarią telefonicznie lub mailowo.

Jeśli rozważasz wytoczenie powództwa, przygotuj dane świadków co do których chcesz, aby byli powołani w procesie. Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną z zakresu umowy powinieneś przynieść ją ze sobą. W sprawach o odszkodowania szczególnie istotne znacznie ma dokumentacja medyczna oraz ewentualne decyzje wydane przez ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacyjnym.

Czy można udzielić porady prawnej osobom tymczasowo aresztowanym?

Jednym z podstawowych praw osób tymczasowo zatrzymanych jest możliwość żądania umożliwienia bezpośredniego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, w tym bezpośrednią rozmowę z pełnomocnikiem. Jedynie w szczególnych wypadkach zatrzymujący ma prawo zastrzec, że będzie obecny podczas rozmowy.

Nawet jeśli kontakt zatrzymanego z obrońcą odbywa się na chwilę przed czynnością procesową (np. przesłuchaniem) może być on niezwykle ważny dla realizacji późniejszej strategii procesowej.

Od czego zależy koszt porady prawnej?

Wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej nie ma charakteru jednolitego, ale zależy od wielu czynników. Przede wszystkim jest to stopień skomplikowania sprawy, konieczność dodatkowego zapoznania się z dokumentami. Wpływ na cenę usługi mogą mieć również czynności bezpośrednio powiązane z udzieleniem porady prawnej, np. sporządzenie pisma procesowego, zaopiniowanie lub napisanie umowy, stawiennictwo przed sądem lub organem administracji.

Wiele kancelarii prawnych oferuje całe pakiety usług, które obejmują bieżącą konsultację, pisanie pism procesowych i spotkania np. on-line. Zachęcam do kontaktu z moją kancelarią celem omówienia szczegółów zagadnienia.

Czy adwokat i radca prawny udzielają porad prawnych na takich samych zasadach?

Adwokat oraz radca prawny to dwa odrębne od siebie zawody prawnicze. Pierwszy z nich regulowany jest przez ustawę o adwokaturze, drugi normuje ustawa o radcach prawnych. Zakres uprawnień obu profesji pozostaje jednak bardzo zbliżony. Zarówno adwokat, jak i radca prawny mogą udzielić porady prawnej, a także reprezentować swojego klienta w sprawie cywilnej, karnej, administracyjnej oraz innych.