kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61

Odszkodowania Łódź

Odszkodowania Łódź

Sprawy odszkodowawcze to bardzo zróżnicowane spory bowiem trudno jest mierzyć ludzką krzywdę jedną miarą. Każda ze spraw jest inna, a ja zapewniam Państwu wnikliwe i indywidualne podejście do konkretnej sytuacji.

Jednocześnie oferuję wsparcie eksperckie autorytetów z wielu branż tak istotne w sądowych bataliach.

Jako adwokat specjalizujący się tematyce odszkodowawczej podejmę się następujących spraw:

Odszkodowanie za szkodę na osobie,
Odszkodowania majątkowe,
Roszczenia konsumenckie z tytułu rękojmi,
Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych,
Renty i zadośćuczynienia,
Błędy w sztuce medycznej,
Odszkodowania od Skarbu Państwa.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej?

kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61 lokal 12U

Zobacz co zyskasz podejmując ze mną współpracę

01
Dogłębną analizę i perfekcyjne przygotowania
Dogłębną analizę i perfekcyjne przygotowania

Sprawy odszkodowawcze są trudne dla laika, bo drugą stronę reprezentują zwykle profesjonaliści, których głównym celem jest zdeprecjonować szkodę oraz podważyć wiarygodność poszkodowanego. Moją rolą jest przygotować Państwa na wszelkie trudności oraz pomóc przejść z sukcesem przez przewód sądowy.

02
Wsparcie specjalistów
Wsparcie specjalistów

Z racji szerokiej tematyki spraw o odszkodowanie współpracuję z licznymi rzeczoznawcami oraz ekspertami, którzy dysponują potwierdzoną wiedzą branżową i są autorytetami w swoich dziedzinach.

03
Profesjonalną komunikację z drugą stroną
Profesjonalną komunikację z drugą stroną

Sprawy o odszkodowania od firm oraz instytucji to zwykle konieczność częstego kontaktu z prawnikami drugiej strony. Służę Państwu pełnym wsparciem w tym zakresie.

04
Skuteczne negocjacje
Skuteczne negocjacje

Reprezentuję Państwa interesy i działam zgodnie ze wskazanymi przez Państwa celami na każdym etapie postępowania. Możecie Państwo liczyć na moje pełne zaangażowanie zarówno na etapie postępowania polubownego, jak i sądowego.

Odszkodowania – FAQ

Jak przygotować się do spotkania na temat odszkodowania powypadkowe i komunikacyjne?

Postaraj się zgromadzić całą dokumentację związaną z wypadkiem jaką dysponujesz. Przede wszystkim naszykuj całą historię leczenia (wyniki badań i konsultacji lekarskich), zaświadczenie z Policji, jeśli była obecna przy wypadku oraz kartę z pobytu na SRM. Zastanów się czy możesz przywołać świadków, którzy widzieli zdarzenie. Jeśli na własną rękę próbowałeś już dochodzić odszkodowania od zakładu ubezpieczeń na spotkanie przynieś również decyzje, które otrzymałeś. Im więcej dokumentacji zgromadzisz w postępowaniu likwidacyjnym, tym większa szansa, że nie będzie potrzeby składania pozwu.

W jaki sposób adwokat może pomóc mi w sprawie odszkodowanie?

Pomoc w staraniu o odszkodowania powypadkowe obejmuje przede wszystkim udział w postępowaniu likwidacyjnym i sądowym. Ten pierwszy etap opiera się na postępowaniu dowodowym prowadzonym bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń i kończy się wydaniem decyzji, od której zawsze przysługuje prawo do złożenia odwołania. Pomoc na etapie sądowym obejmuje złożenie pozwu, udział w rozprawie, a w razie potrzeby również przygotowanie środka odwoławczego. Często obranie przemyślanej strategii pozwala uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie lub zadośćuczynienie bez wchodzenia na drogę sądową.

W jakim czasie od wypadku komunikacyjnego mogę wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie?

Zgodnie z art. 4421 k.c. podstawowy termin przedawnień w sprawach o odszkodowania komunikacyjne wynosi 3 lata od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie lub przy dołożeniu należytej staranność mógł się o niej dowiedzieć. Nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od dnia wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę.

W sytuacji, gdy wypadek został spowodowany wskutek przestępstwa termin przedawnienia ulega wydłużeniu do 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Jak mogę się dowiedzieć, czy ubezpieczyciel zaniżył moje odszkodowanie komunikacyjne?

Z danych KNF wynika, że nawet 90% firm ubezpieczeniowych zaniża wypłacane odszkodowanie. Pamiętaj, że nawet w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeniowy wypłacił Ci już na konto bezsporną kwotę świadczenia nie pozbawia Cię to praw do dochodzenia różnicy. Aby ustalić, czy w Twojej sytuacji odszkodowanie zostało zaniżone najlepiej skorzystaj z pomocy adwokata, który specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych. W oparciu o doświadczenie jest on w stanie ocenić czy kwota, którą dostałeś jest wystarczająca.

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Odszkodowania mają na celu zrekompensowanie szkody majątkowej (np. zniszczonego samochodu, ubrania, komputera, wydatków na leczenie). Powinno być wyliczone maksymalnie precyzyjnie i nigdy nie może zmierzać do poprawy sytuacji osoby poszkodowanej ponad stan z okresu poprzedzającego wypadek.

Zadośćuczynienie zmierza do rekompensaty krzywdy, czyli szkody niemajątkowej, która jest równoznaczna z bólem, cierpieniem, dyskomfortem psychicznym, utraconymi perspektywami na rozwój zawodowy. W przeciwieństwie do odszkodowania zadośćuczynienie zawsze wyliczane jest indywidualnie w oparciu o wszystkie okoliczności sprawy, a jego wysokości nie da się określić z wyprzedzeniem.

Za jakie obrażenia ciała przysługuje mi odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje za majątkowe następstwa uszkodzenia ciała. Mogą to być koszty wizyt lekarskich, badań i diagnostyki, zakupu leków. Zwykle im bardziej dotkliwa jest szkoda, tym wyższe będzie odszkodowanie, ponieważ wiążą się z nią wyższe wydatki.

Obrażenia ciała mogą również prowadzić do przejściowego obniżenia dochodu (np. niemożność podjęcia pracy) lub konieczności korzystania z opieki osób trzecich (np. opiekunki, członków rodziny). W takich sytuacjach poniesione koszty lub utracone zyski również mogą być dochodzone w ramach odszkodowania powypadkowego.

Za jakie szkody rzeczowe uzyskam odszkodowanie?

Możesz dochodzić odszkodowanie za wszystkie szkody majątkowe związane z wypadkiem, przepisy nie wprowadzają limitu kwotowego. Przykładowo może to być podarte ubranie, stłuczone okulary lub uszkodzony telefon komórkowy. Ważne jest, abyś mógł udowodnić wartość zniszczonych przedmiotów, dlatego przed sporządzeniem zgłoszenia szkody warto poszukać faktur lub rachunków przynajmniej za najdroższe składniki majątku.

Czy należy mi się odszkodowanie powypadkowe, jeżeli sprawca wypadku nie żyje lub nie jest znany?

W takiej sytuacji masz prawo dochodzić odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Dotyczy to zarówno szkód na osobie, jak i na mieniu, ale przepisy wprowadzają w tym zakresie ograniczenie.

Naprawienia szkód na osobie można żądać, jeśli do szkody doszło w okolicznościach, które uzasadniają odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem. Z kolei naprawienia szkód na osobie można żądać, jeśli w wyniku wypadku doszło do śmierci, naruszenia czynności narządów ciała lub rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 14 dni. Warto zlecić dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego od UFG adwokatowi.

Czy mogę uzyskać odszkodowanie komunikacyjne, jeżeli mój wypadek miał miejsce poza granicami Polski?

Tak, ale najpierw upewnij się, że sprawca szkody ma ważne OC, wezwij policję i wypełnij formularz szkody. W celu uzyskania odszkodowania musisz zgłosić sprawę do tzw. reprezentanta ds. roszczeń. Ich listę znajdziesz na stronie PBUK.

W serwisie należy wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy szkody oraz kraj poszkodowanego. Jeśli towarzystwo sprawcy nie ma oddziału w Polsce po prostu zgłoś sprawę do PBUK. Likwidacją szkody zajmie się jedno z kilku większych polskich towarzystw ubezpieczeniowych.

Czy należy mi się odszkodowanie powypadkowe za wypadek przy pracy?

Tak, w razie wystąpienia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje Ci jednorazowe odszkodowanie powypadkowe, o ile doznałeś stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość odszkodowania jest obliczana za każdy 1% uszczerbku stwierdzony przez ZUS. W określonych sytuacjach możesz domagać się też świadczenia od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.