kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61

Obsługa Prawna Firm Łódź

Prawna obsługa firm

Obsługa prawna firm realizowana przez moją Kancelarię obejmuje kompleksowe usługi dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz dla spółek. Moimi klientami są zarówno średnie i duże przedsiębiorstwa, jak i małe podmioty.

Jeżeli szukacie Państwo prawnika, który zajmie się obsługą prawną Państwa firmy, z przyjemnością podejmę się zarówno doraźnej współpracy, jak i stałej, kompleksowej obsługi prawnej.

Świadczę kompleksowe usługi, które obejmują między innymi:

Przygotowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów firmowych,
Udział w mediacjach i negocjacjach biznesowych,
Dochodzenie roszczeń,
Windykację należności,
Reprezentację w sądzie,
Przygotowanie pism procesowych, apelacji i zażaleń.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej?

kancelaria adwokacka w Łodzi przy Piotrkowskiej 61 lokal 12U

Zobacz co zyskasz podejmując ze mną współpracę

01
Wsparcie adwokata, gdy jest potrzebny
Wsparcie adwokata, gdy jest potrzebny

Dbając o interesy moich klientów biznesowych, jestem do Państwa dyspozycji „na cito”, jak i oferując systematyczną obsługę prawną w ramach powierzonych mi obowiązkó

02
Zrozumienie Państwa biznesu
Zrozumienie Państwa biznesu

Współpracując z klientami firmowymi, staram się szybko poznać i zrozumieć Państwa biznes, by tym lepiej reprezentować Państwa interesy oraz wychwycić potencjalne zagrożenia.

03
Komunikację na najwyższym poziomie
Komunikację na najwyższym poziomie

Dostosowuję styl współpracy do moich klientów. Niezależnie czy pragniecie Państwo spotkać się osobiście, zorganizować telekonferencję, czy też zasięgnąć szybkiej rady przez telefon, będę do Państwa dyspozycji.

04
Mobilność niezbędną w biznesie
Mobilność niezbędną w biznesie

Mając na uwadze, iż moi klienci prowadzą często interesy w całym kraju, reprezentuję ich wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba.

Obsługa prawna firm Łódź – FAQ

Na czym polega obsługa prawna firm?

Prawna obsługa firm polega na bieżącym wsparciu w formalno-prawnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa. W zależności od specyfiki i skali prowadzonego biznesu może dotyczyć m.in. sporządzania pism procesowych, reprezentacji podmiotu przed sądami powszechnymi, bieżącego doradztwa prawnego, wparcia przy optymalizacji podatkowej lub w procesach M&A, np. fuzje i przejmowania kontroli nad przedsiębiorstwami.

Z prawnej obsługi firm skorzystają zarówno indywidualni przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, jak i spółki prawa handlowego, w tym podmioty notowane na rynkach giełdowych.

W jaki sposób możecie mi Państwo pomóc w biznesie?

Podstawowe wsparcie w zakresie obsługi prawnej firm polega na bieżącej analizie sporządzanej dokumentacji, jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Prawna obsługa firm zwykle obejmuje również sporządzanie i opiniowanie umów, udział w negocjacjach, sporządzanie wezwań do zapłaty i udział w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Zakres wsparcia prawnego w dużym stopniu zależy od specyfiki danej branży.

Na czym polega obsługa prawna spółek?

Obsługa prawna spółek polega przede wszystkim na sugerowaniu wprowadzenia w nich zmian kapitałowych i właścicielskich, które ułatwią ich bieżące funkcjonowanie i zwiększą zysk z działalności. Typowym przykładem wsparcia prawnego spółek jest udział w procesach M&A, ale też opracowywanie procedur z zakresu corporate compliance, due diligence oraz doradztwo podatkowe.

Prawna obsługa firm często obejmuje również sprawy pracownicze, w tym sporządzanie umów i aneksów, postępowania przed Państwową Inspekcją Pracy lub sądem pracy, a także procedury zwolnień grupowych itp.

Jak wygląda obsługa prawna w przypadku przekształcania spółek?

Fuzje i przejęcia (M&A) to jeden z najpopularniejszych sposobów zwiększania kapitału i wpływów w biznesie. Mogą polegać na połączeniu się ze sobą odrębnych podmiotów, wydzieleniu nowej spółki z już istniejącej struktury albo przejęciu kontroli nad jednym podmiotem przez inny.

Prawna obsługa M&A obejmuje przede wszystkim przygotowanie audytu Vendor due diligence, udział w negocjacjach i właściwym badaniu należytej staranności, opracowanie strategii połączenia. Kluczowe znaczenie ma prawny nadzór nad poszczególnymi etapami transakcji – od wstępnych rozmów i sporządzenie kontraktów NDA po post merger integration.

Jak wygląda współpraca w przypadku chęci ogłoszenia upadłości firmy?

Obsługa prawna firm w zakresie upadłości zwykle obejmuje reprezentację wierzycieli lub dłużników w trakcie postępowań upadłościowych lub naprawczych, a także wsparcie przy restrukturyzacji zobowiązań, ocenę stanu niewypłacalności.

Wsparcie prawne może również objąć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłoszenie wierzytelności oraz bieżący kontakt z innymi uczestnikami postępowania, sądem upadłościowym oraz syndykiem i likwidatorami.

Na czym polega obsługa spraw pracowniczych?

Prawna obsługa firm to także szeroko rozumiane sprawy pracownicze. Obejmują one przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji (umowy o pracę, NDA, o zachowaniu poufności, kontrakty managerskie), a także składanie odwołań od decyzji ZUS i urzędu skarbowego.

Niekiedy konieczne okazuje się reprezentowanie interesów pracownika lub pracodawcy przed sądem np. w przypadku zaległego wynagrodzenia, zwolnienia dyscyplinarnego, mobbinu, dyskryminacji, wypadków przy pracy.

Kiedy firma skorzysta z doradztwa podatkowego?

Obsługa prawna firm w zakresie podatkowym polega na bieżącej analizie podejmowanych przez podmiot działań finansowych i oceny ich skutków prawnych z punktu widzenia konsekwencji prawno-podatkowych. To także ocena poprawności złożonych deklaracji, branie udziału w postępowaniach podatkowych i karno-skarbowych.

Doradztwo podatkowe może również objąć optymalizację oraz zabezpieczanie interesów podmiotu, np. poprzez uzyskiwanie opinii zabezpieczających i interpretacji indywidualnych.

Jak odzyskać niezapłacone należności?

Kiedy kontrahent nie płaci wymagalnej faktury niezbędna może okazać się windykacja należności. Obsługa prawna firm obejmuje w tym zakresie zarówno windykację polubowną, jak i przymusową.

Pierwszy etap to próba odzyskania pieniędzy bez wdawania się w spór (np. wysyłanie wezwań do zapłaty, negocjacje). Kiedy te metody okazują się nieskuteczne niezbędne staje się skierowanie sprawy do sądu i egzekucja komornicza. Na tym etapie kluczowy staje się wybór właściwego trybu postępowania oraz zaplanowanie właściwej taktyki procesowej.

Jak skutecznie chronić własność przemysłową i intelektualną w firmie?

Obsługa prawna firm coraz częściej obejmuje również wsparcie z zakresu IP. Obejmuje to zgłaszanie do właściwego urzędu znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i innych praw własności przemysłowej i intelektualnej.

Wsparcie w tym sektorze to także udział w postępowaniach przed urzędem patentowym oraz zgłaszanie sprzeciwów w przypadku prób naruszenia wyłączności na określone oznaczenia.

Na czym polega zgodność z corporate compliance?

Wsparcie z zakresu compliance obejmuje bieżącą ocenę działalności firmy pod kątem zgodności dokumentacji i procedur z obowiązującymi przepisami prawa. Może to być np. RODO, ustawa o AML lub ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Stworzenie bezpiecznej ścieżki postępowania to nie tylko możliwość zminimalizowania odpowiedzialności podmiotu, ale także szansa na szybkie zidentyfikowanie nieprawidłowości, wdrożenie działań zaradczych oraz wykrycie osób odpowiedzialnych za naruszenie.